Menu
  • kosten besparen en kwaliteit verbeteren
    kosten besparen en kwaliteit verbeteren
Transparantie en borging

Verantwoording en borging
De geleverde zorg die in het Digitaal ZorgDossier wordt geregistreerd wordt direct door de cliënt voor akkoord worden ondertekend. De verleende zorg is dan meteen verantwoord; de handelingen worden transparant en conform beleidsregels geborgd.

Koppeling aan salarisadministratie en factureringsysteem
In het Digitaal ZorgDossier wordt de geleverde zorg bij de bron op tijd en inhoud opgesplitst en geregistreerd in een database. De urenregistratie kan op termijn worden gekoppeld aan salarisadministratie- en factureringsystemen.

Transparante financiële afhandeling
Op die manier is ook de financiële afhandeling van de geleverde zorg volkomen transparant en direct beschikbaar voor alle samenwerkende instanties die zijn betrokken bij de zorg, zoals de gemeente en de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Minder kans op fouten en fraude
Alle gegevens betreffende de geleverde zorg zijn direct digitaal beschikbaar en hoeven dus niet meer achteraf te worden ingevoerd. Dat levert tijdwinst op, maar bovendien neemt daardoor de kans op fouten, fraude en oneigenlijk gebruik flink af.

Wilt u transparant en verantwoord zorg leveren?

Bel 0412-745075 of neem contact met ons op per email; info@digitaalzorgdossier.com. Ook kunt u gebruik maken van de contactgegevens om met ons in contact te komen. Wij zijn u graag van dienst met een helder advies.