Menu
  • kosten besparen en kwaliteit verbeteren
    kosten besparen en kwaliteit verbeteren
Kwaliteit en veiligheid

Autorisatie
Het Digitaal ZorgDossier kan op elk gewenst moment op een smartphone, tablet of pc worden geopend, geraadpleegd en bijgewerkt met de meest actuele informatie door gebruikers die daartoe zijn geautoriseerd. De autorisatie kan het gehele dossier betreffen, of bepaalde delen ervan.

Samenspraak
De zorgprofessional die is aangesteld als beheerder van het Digitaal ZorgDossier bepaalt, in samenspraak met de cliënt (of diens bewindvoerder), wie voor toegang tot welk deel van het dossier wordt geautoriseerd. De cliënt zelf (of diens bewindvoerder) kan het dossier uiteraard ook inzien.

Beveiligde cloud
Het Digitaal ZorgDossier draait in een cloud, waardoor de IT-infrastructuur continu beschikbaar is. De beveiliging van de cloud, ISO270001 en NEN7510, voldoet aan alle actuele wet- en regelgeving en garandeert de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van data.

Veilig privacygevoelige informatie delen
Alle informatie die in het Digitaal ZorgDossier wordt geregistreerd of bewerkt blijft dus binnen een veilige online-omgeving. Dat geldt ook voor informatie die wordt gedeeld met andere gebruikers. Privacygevoelige informatie hoeft dus niet meer via openbare kanalen te worden verstuurd.

Efficiënte communicatie
Doordat alle cliëntinformatie direct is in te zien, verloopt de communicatie tussen alle samenwerkende zorgprofessionals, instanties, familie en mantelzorgers snel en efficiënt. Dat
draagt in belangrijke mate bij aan betere zorgkwaliteit en meer cliënt- en patiëntveiligheid.

Veiligheid-gerelateerde formulieren
Het Digitaal ZorgDossier bevat bovendien formulieren die direct betrekking hebben op de veiligheid van de cliënt. Het betreft onder meer een baxter medicatie-aftekenlijst, een formulier voor registratie van bloedsuikerwaarden, voor MIC-meldingen en voor periodieke risico-inventarisatie.

Automatische alert
Wanneer deze formulieren door de zorgprofessional worden ingevuld, worden ze automatisch voorzien van een alert en direct verstuurd naar degene die is geautoriseerd om die formulieren in te zien, bijvoorbeeld de zorgcoördinator, de huisarts of de apotheek.

Real time op de hoogte
Wanneer zich een wijziging voordoet in het zorg- of behandelplan, wordt deze wijziging direct automatisch verstuurd naar alle samenwerkende zorgprofessionals die aan de betreffende cliënt zorg verlenen. Zo is iedereen real time op de hoogte van de meest actuele situatie.

Wilt u de zorgkwaliteit en -veiligheid verbeteren?

Bel 0412-745075 of neem contact met ons op per email; info@digitaalzorgdossier.com. Ook kunt u gebruik maken van de contactgegevens om met ons in contact te komen. Wij zijn u graag van dienst met een helder advies.