Menu
Archief
Nieuws

Omahasystematiek geïntegreerd in Digitaal ZorgDossier (de gouden standaard)
18-11-2016

Vergaande professionalisering en optimalisering van zorgprocessen

Vanaf 1 januari 2017 is iedere thuiszorgorganisatie sector V&V verplicht te werken met een classificatiesysteem. Een dergelijk systeem moet helpen bij het opslaan van cliëntgegevens en de zorgprestaties, zodat elke verzorger op de hoogte is van de verzorging en ondersteuning van een cliënt. De meest gebruikte systematiek is die van Omaha. Deze Omaha-systematiek is inmiddels volledig geïntegreerd in het Digitaal ZorgDossier.

Het Digitaal ZorgDossier is enkele jaren geleden reeds ontwikkeld als digitaal systeem voor registreren en communiceren in de zorg. Het werkt efficiënt en sterk kostenbesparend, zo blijkt uit de praktijk. Door de recente integratie van de Omaha-systematiek is het Digitaal ZorgDossier nu hét systeem bij uitstek voor een vergaande professionalisering en optimalisering van zorgprocessen in elke zorgomgeving, zowel extra- als intramuraal.

Snel en doeltreffend
Het Digitaal ZorgDossier bevat formulieren voor indicatiestelling en rapportage volgens de Omaha-systematiek. Wijkverpleegkundigen die moeten indiceren voor de Zorgverzekeringswet, kunnen hiermee snel en doeltreffend een zorgarrangement samenstellen. Door deze efficiënte manier van werken is zowel voor de zorgorganisatie als voor de cliënt direct duidelijk waar men aan toe is en wat men van elkaar kan verwachten.

Optimale samenwerking en transparantie
Het Digitaal ZorgDossier zorgt voor optimale samenwerking en transparantie. Eén indicatiegesprek volstaat voor een domein-overstijgende indicatiestelling met indicaties voor alle financieringsstroming (ZvW, Wlz, Wmo en PGB) en één automatisch gegenereerd persoonlijk zorgplan voor alle domeinen.

Kwaliteitsmeting en risico-inventarisatie
Het Digitaal ZorgDossier is tevens een eenvoudig hulpmiddel voor kwaliteitsmetingen en risico-inventarisaties. Aan de hand van anamneselijsten kan bijvoorbeeld heel gemakkelijk een risico-inventarisatie volgens Wlz worden gedaan. Data voor kwaliteitsmetingen en risico-inventarisaties komen geanonimiseerd en groepsgewijs beschikbaar.

Omaha System cirkel 300x316

Introductie Omaha System from Vilans Webredactie on Vimeo.