Menu
Disclaimer

1. Introductie
Hartelijk dank voor het bezoeken van onze website. Wij waarderen uw interesse in ons bedrijf en ons werk. Door het bezoeken van deze website, stemt u in met deze disclaimer. Mocht u niet instemmen met (een specifiek onderdeel van) deze disclaimer, dan verzoeken wij u deze website niet te bezoeken, maar contact met ons op te nemen, zodat wij u mogelijk verder van dienst kunnen zijn.

2. Intellectueel eigendomsrecht
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, valt alle inhoud van deze website onder het intellectuele eigendomsrecht van Digitaal ZorgDossier. Dit omvat tekst, beeldmateriaal, video's evenals, zonder uitzondering, alle andere inhoud op deze website.

Het is u toegestaan deze website te bezichtigen, te downloaden, te printen en door te sturen aan anderen, zo lang het niet voor commerciële doeleinden is. Mocht u deze website voor commerciële doeleinden willen gebruiken, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Wat we niet op prijs stellen (en wat daarom niet is toegestaan):

  • herpubliceren van (delen van) deze website, zelfs indien dit voor andere websites mocht zijn;
  • kopiëren, vermenigvuldigen, verzamelen of gebruik van het materiaal op deze website op enige andere wijze voor commerciële doeleinden;
  • wijzigen en herpubliceren van (grote delen van) het materiaal op deze website.

Toegestaan is:

  • refereren naar onze website, eventueel met citaten of kleine delen van het originele materiaal, zo lang duidelijk is aangegeven dat het van onze website afkomstig is;
  • doorsturen van (delen van) de website aan bekenden voor persoonlijke doeleinden.

3. Beperkte aansprakelijkheid
We hebben er alles aan gedaan om de informatie op deze website zo correct en compleet mogelijk te maken, maar nemen geen enkele verantwoordelijkheid voor mogelijke fouten of onvolledigheden en daaruit voortvloeiende gevolgen. Wij kunnen niet garanderen dat (delen van) de informatie op deze website te allen tijde publiekelijk ter beschikking zullen worden gesteld en hiervoor nemen wij geen enkele verantwoordelijkheid. Deze disclaimer staat natuurlijk niet boven de wet; om die reden zijn de wettelijke regels voor het gebruik en aanbod van informatie van toepassing op deze website.

4. Wijzigingen
Van tijd tot zijn zullen wij deze disclaimer updaten of wijzigen. Ons advies is daarom om deze regelmatig te lezen.

5. Geldigheid
Met deze disclaimer vervallen eerdere overeenkomsten tussen u als bezoeker en Digitaal ZorgDossier met betrekking tot het gebruik van deze website. Deze disclaimer blijft geldig totdat u uw bezoek aan onze website hebt beëindigd.

6. Contact
U kunt voor wat betreft deze disclaimer per e-mail met ons contact opnemen.