Menu
  • meer efficiency, transparantie en kwaliteit
    meer efficiency, transparantie en kwaliteit
Achtergrond

Hervorming en bezuiniging
Het zorglandschap is volop in beweging. Als gevolg van de vergrijzing groeit de zorgvraag. Om de zorgkosten ook op termijn beheersbaar te houden, is de AWBZ drastisch hervormd en zijn veel zorgtaken gedecentraliseerd. Bovendien is er flink gekort op de budgetten.

Spagaat
Tegelijkertijd echter worden de kwaliteitseisen aangescherpt, wordt de wet- en regelgeving steeds complexer en wordt de roep om meer transparantie steeds luider. Ziehier de spagaat: zorgprofessionals moeten in minder tijd meer kwaliteit leveren tegen lagere kosten.

Efficiencyslag
Dat vraagt om een ingrijpende efficiencyslag; om een oplossing die zorgprocessen optimaliseert en inzichtelijk maakt. Het Digitaal ZorgDossier biedt die oplossing. De praktijk laat zien dat het Digitaal ZorgDossier zorgt voor meer efficiency, transparantie en kwaliteit.

Wilt u zorgprocessen professionaliseren en optimaliseren?

Bel 0412-745075 of neem contact met ons op per email; info@digitaalzorgdossier.com. Ook kunt u gebruik maken van de contactgegevens om met ons in contact te komen. Wij zijn u graag van dienst met een helder advies.